ผลงานวิจัยจากสถาบันสปิน คอนโทรล เอเชีย ยอมรับ การใช้ Sonic Pro Brush ช่วยกระชับรูขุมขน

POSTED ON 19/08/2016

Sonic Pro Brush ผ่านวิธีการประเมินผล เห็นผลจริง ดีที่สุดทุกขั้นตอน

1) Dermatological Evaluation : การประเมินผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

2) Chromametry : เทคนิคการวัดสีผิวด้วยเครื่องโครมามิทรี

3) Digital Photography : การประเมินประสิทธิภาพในการกระชับรูขุมขน จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล

4) Clinical Evaluation : การประเมินผิวโดยผู้เชี่ยวชาญ

5) Self-Asseessment : การประเมินความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถาม